Rörelse är vackert! Vi är fem fysioterapeuter som dagligen jobbar med att identifiera brister och kompensationsmönster och återskapa naturliga, effektiv och vacker rörelse. Målet är att våra patienter och kunder ska vara i form att klara av sin vardag, oavsett om de är elitidrottare eller svårt lungsjuka.

Vi har ett gemensamt synsätt på rehabilitering men olika bakgrund och specialitéer. Inom kliniken finns erfarenheter bl a från arbete med idrottsföreningar och avancerad idrottsmedicin, arbete i London, examen i ortopedisk manuell terapi, magisterutbildning och utbildning i CI-terapi. Tillsammans löser vi det mesta.

När vi når snabba framsteg svävar patienterna hem på moln. När rehabiliteringen tar lång tid hjälps vi gärna åt för att bibehålla fokus och motivation i en ibland jobbig process.

Friskis&Svettis stimulerande miljö ger goda möjligheter för våra patienter att tidigt ta egenansvar för sin hälsa.

Bokningsförfrågan görs via mail. Maila gärna en kort beskrivning av dina besvär ihop med ditt namn och telefonnummer till info@fysiokliniken.com.