Vi är fem fysioterapeuter som dagligen jobbar med att identifiera brister och kompensationsmönster hos våra patienter, för att använda denna kunskap i syfte att återskapa naturliga och effektiva rörelsemönster. Målet är att våra patienter och kunder ska vara i form att klara av sin vardag, oavsett om de är elitidrottare eller svårt lungsjuka.

Vi har ett gemensamt synsätt på rehabilitering, trots våra varierande bakgrunder och specialiteter. Inom kliniken finns erfarenheter från från arbete med idrottsföreningar och avancerad idrottsmedicin, arbete i London, examen i ortopedisk manuell terapi, magisterutbildning och utbildning i CI-terapi. Denna kunskapsbredd tror vi gynnar våra patienter och leder till en mer allsidig rehabilitering.

När vi når snabba framsteg svävar patienterna hem på moln. När rehabiliteringen tar lång tid hjälps vi gärna åt för att bibehålla fokus och motivation i en ibland jobbig process.

Friskis&Svettis stimulerande miljö ger goda möjligheter för våra patienter att tidigt ta egenansvar för sin hälsa.

Bokningsförfrågan görs via mail. Maila gärna en kort beskrivning av dina besvär ihop med ditt namn och telefonnummer till info@fysiokliniken.com.